/music/1250.mp3 http://www.sangaroon.com
 

 หน้าแรก

 สินค้าแนะนำ

 วิธีการชำระค่าสินค้า

 ตรวจสอบใบสั่งซื้อ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ30/03/2009
อัพเดท30/03/2020
ผู้เข้าชม969,238
เปิดเพจ1,173,352
สินค้าทั้งหมด82

ปฎิทิน

« April 2020»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

จดหมายข่าว

อีเมล์


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

การคำนวณส่วนผสมซีเมนต์กับขี้เถ้าลอย

MIXTURES USING CEMENT & FLY ASH

โดยคุณคุณทวีพล ตั้งศรีสำเริง

สมมติฐาน   : ปัจจัยที่มีผลต่อกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต ได้แก่ แคลเซียมออกไซด์ (CaO) และ

ปริมาณ ซิลิกาไดออกไซด์  (SiO2)  ดังนั้น การแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยขี้เถ้าจะเป็นการลดปริมาณแคลเซียมออกไซด์ (CaO)

แต่เพิ่มปริมาณซิลิกาไดออกไซด์ (SiO2) ซึ่งทำให้กำลังอัดของคอนกรีต   ยังมีค่าเท่าเดิม

บทความโดยย่อ : คอนกรีตผสมเถ้าถ่านหิน หรือ เถ้าลอย ( Fly Ash) ได้มีการคิดค้นเพื่อลดต้นทุน

            การผลิตคอนกรีต  โดยจัดอยู่ในวิธีพิเศษของงานคอนกรีต ซึ่งผลผลิตที่ได้จะทำให้คอนกรีตมีกำลังสูง ( High Strength Concrete : HSC)  นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป เนื่องจากคอนกรีตกำลังสูงที่ผลิตขึ้นนั้นจะใช้การลดปริมาณน้ำเป็นหลัก ทำให้ค่าการยุบตัวอยู่ระหว่าง 4-6 .. ในบางกรณีค่าการยุบตัวอาจจะมีค่าน้อยมาก หรือ ไม่มีค่าการยุบตัวเลย ดังนั้นจึงได้มีการนำเถ้าลอยมาใช้ เพื่อให้มีค่าการยุบตัวเพิ่มขึ้น และสามารถลดปริมาณปูนซีเมนต์ได้ด้วย อีกปัจจัยหนึ่งที่นิยมใช้ในงานหล่อชิ้นงานสำเร็จรูป   เนื่องจากสามารถควบคุมคุณภาพในการผลิตได้ง่าย  แต่เพื่อให้การใช้เถ้าลอยได้กว้างขวางขึ้นจึงได้มีการพัฒนามาโดยตลอดจนมาตราฐาน ASTM อนุญาติให้ใช้เป็นส่วนผสมหนึ่งของคอนกรีตได้  ข้อเสียของเถ้าลอยที่สำคัญนั้น    คือ     การพัฒนากำลังอัดในระยะต้น ๆ นั้น         จะมีค่าประมาณ 50 %         ของคอนกรีตที่ไม่ได้ผสมเถ้าลอย   สาเหตุเนื่องจากในการทำปฏิกิริยา Hydration  ขาดแคลเซียมออกไซด์ ( CaO ) ที่มีอยู่มากในปูนซีเมนต์     ดังสมการข้างล่าง

Hydration of Cement

2 ( 3Cao.SiO2 ) + 6 H2O  =>   3 CaO.2 SiO2.3H2O + 3 ( CaO.H2O )

                   2 ( 2Cao.SiO2 ) + 4 H2O  =>    3 CaO.2 SiO2.3H2O +  CaO.H2O

คุณสมบัติของเถ้าลอย ( FLY ASH )

  • เถ้าลอยช่วยเพิ่มความสามรถเทได้  เนื่องจากเถ้าลอยมีรูปร่างที่คอนข้างเป็นทรงกลมจึงสามารถลดแรงเสียดทานระหว่างอนุภาค และลดความต้องการน้ำเพื่อให้คอนกรีตสามารถไหลลื่นได้
  • เถ้าลอยที่มีคุณภาพดี    จะต้องมีค่าความละเอียดของอนุภาคเล็กกว่า  10 ไมครอน 
  • เถ้าลอยมีปริมาณ ซิลิกาออกไซด์ ซึ่งมีผลต่อกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต ( ตามสมการที่ได้แสดงไว้แล้ว )
  • ความถ่วงจำเพาะของเถ้าลอยในประเทศไทยมีค่าอยู่ระหว่าง 1.8 – 2.8

การหาอัตราส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์กับเถ้าลอย มีหลักการออกแบบอยู่ 2 วิธี

1.      การคำนวณออกแบบอัตราส่วนผสมโดยวิธีคำนวณซ้ำ ( Iterative Design Method )

2.      การคำนวณออกแบบอัตราส่วนผสมโดยวิธีแบบง่าย ( Simplified  Design Method )

ทั้งสองวิธีนี้จะเป็นการคำนวณที่มีความละเอียด สามารถศึกษาการคำนวณได้จากหนังสือเรื่อง     การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตผสมเถ้าลอย”  ของ รศ.ดร. สมนึก ตั้งเติมสิริกุล

การออกแบบสัดส่วนในเบื้องต้นเมื่อพิจารณาจากค่าที่  ASTM   ให้มาทำให้คำนวณหาปริมาณเถ้าลอยได้โดยง่าย โดยใช้อัตราส่วนร้อยละแทนที่ปูนซีเมนต์

 ตัวอยางการคำนวน

การหาอัตราส่วนคอนกรีตโดยใช้เถ้าลอยผสม

1.      ต้องการค่ากำลังอัดเฉลี่ย ( fcr ) ของคอนกรีตรูปทรงกระบอกที่อายุ 28 วัน 400 ksc.

2.      ค่าการยุบตัวประมาณ 7.5..

3.      ใช้มวลหยาบขนาด   ค่าการดูดซึม 0.5% ปริมาณความชื้น 2% หน่วย  หน่วยน้ำหนัก   1600  กก./ลบ.

4.      มวลรวมละเอียด มีค่าโมดูลัดความละเอียดเท่ากับ  2.80 ค่าการดูดซึม 0.7%                  ปริมาณความชื้น 6%

5.      ความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์ชนิดที่1              =  3.15

ความถ่วงจำเพาะของเถ้าลอย                             =  2.65

ความถ่วงจำเพาะของหิน                                  =  2.68

ความถ่วงจำเพาะของทราย                                =  2.64

                   ขั้นตอนการคำนวณออกแบบ

1.      หาอัตราส่วน w/c  =  0.40

2.      ใช้น้ำปริมาณ  180 ลิตร/ลบ.ม คอนกรีต

3.      หาปริมาณปูนซีเมนต์  =   =  450  kg.

4.      หาปริมาณหิน  จากค่าโมดูลัดความละเอียดของทราย  = 2.80  และ ใช้หินขนาดนิ้วครึ่ง

        จะได้ปริมาตรของหินในสภาพแห้ง และอัดแน่น     = 0.72  m3/m3 conc.   

                       ดังนั้นจะได้หิน = 0.72 x1600  = 1152 kg/m3 conc.

5.      หาปริมาณทราย

ปริมาตรปูนซีเมนต์          =                         =  0.1429

ปริมาตรน้ำ                     =                                    =  0.1800

ปริมาตรหิน                    =                         =  0.4299

 

                                             รวมปริมาตรทั้งหมด                                                         =  0.7528

 

ดังนั้นปริมาตรทราย = 1-0.7528                                    =  0.2472

น้ำหนักทราย          =  0.2472x2.64x1000                 =  653 kg/m3.conc.

หมายเหตุ : การคำนวณไม่คิดปริมาตรฟองอากาศเนื่องจากมีปริมาณน้อย

 

6.      ปรับอัตราส่วนเนื่องจากความชื้น      

    น้ำหนักหิน ( เปียก )                = 1152x1.02    =  1175

    น้ำหนักทราย ( เปียก )               =  653x1.06   =  692  Use =>695            

    น้ำหนักที่ผิวหิน                       =  2.0-0.5         =  1.5 %      

    น้ำหนักที่ผิวหิน                       =  6.0-0.7         =  5.3 %          

     ปริมาณน้ำที่ใช้จริง  = 180-1152(0.015)-695(0.053) =  125  kg

7.      อัตราส่วนผสมของคอนกรีตที่รับกำลังอัด 400 ksc. ( ทรงกระบอก )     

    Cement                              450                  kg/m3.concrete 

    Sand                                  695                  kg/m3.concrete   

    Stone                               1152                 kg/m3.concrete         

    Water                                 125                 kg/m3.concrete          

    Total                                2,422                kg/m3.concrete                    

8.   ใช้เถ้าลอยโดยใช้มาตราฐาน ASTM Class C  ใช้เถ้าลอยแทนที่ปูนซีเมนต์ 20-35 %           

   \  ทดลองใช้เถ้าลอยที่  20% , 25% , 30% , 35%                                          

9.       ใช้เถ้าลอยแทนที่ปูนซีเมนต์ 20%   ดังนั้น  Use  FA =  0.20(450)          = 90  kg            

      Cement = 450-90                       = 360 kg                            

ดังนั้นที่ % ต่าง ๆ กันทำเช่นเดียวกันจะได้ดังตารางที่3     

Table 3 : %  Replacement of  cement

%

Cement

( kg.)

FA

( kg.)

20 %

360

90

25 %

338

112

30 %

315

135

35 %

293

157

 

10.  ปรับอัตราส่วนผสมใหม่

At  20% Replacement  of cement

      Cement            =             =  0.1143 m3

      Fly  Ash            =               =  0.0340 m3

      Stone                                                   =  0.4299 m3

      Water                                                   =  0.1800 m3

      Total                                                    =  0.7582 m3

 

\ Sand Volume =  1 – 0.7582              =  0.2418 m3

         Sand Weight                                   =  638 kg

11. ปรับอัตราส่วนน้ำในหิน และทราย

น้ำหนักหิน ( เปียก )                    = 1152x1.02    =  1175     

น้ำหนักทราย ( เปียก )         =  638x1.06     =  676 Use =>675                   

น้ำหนักที่ผิวหิน                    =  2.0-0.5         =  1.5%                                                   น้ำหนักที่ผิวหิน                          =  6.0-0.7      =  5.3%             

ปริมาณน้ำที่ใช้จริง  = 180-1152(0.015)-675(0.053) =  127  kg

 

12. อัตราส่วนผสมของคอนกรีตที่รับกำลังอัด 400 ksc. ( ทรงกระบอก )   

          Cement                                    360            kg/m3.concrete 

FA                                             90             kg/m3.concrete

         Sand                                        675              kg/m3.concrete   

         Stone                                     1152              kg/m3.concrete 

         Water                                       127              kg/m3.concrete                                  Total                                     2,404            kg/m3.concrete

           

หมายเหตุ : การหา FA ที่ 25 % , 30% และ 35%  ทำการคำนวณเช่นเดียวกับการคำนวณที่  20% 

Table 4 : อัตราส่วนผสมระหว่าง Cement & Fly Ash  at 20%-35%

Ingredient

Cement

Only

Cement + FA  Mix

20 %

25 %

30 %

35 %

Cement

450

360

338

315

293

Fly Ash

-

90

112

135

157

Sand

695

675

675

670

665

Stone

1152

1152

1152

1152

1152

Water

125

127

127

127

127

Total(kg/ m3.conc.)

2422

2404

2404

2399

2394

 

เมื่อได้อัตราส่วนผสมที่ต้องการแล้วนำอัตราส่วนที่ได้มาทำการทดลองผสมเบื้องต้นโดยที่ตรวจสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีต  ทำการปรับแก้อัตราส่วนอีกครั้งเมื่อมีการเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำ

 

การบันทึกผลการทดลอง

                1.      ทำการจดบันทึกคุณภาพวัสดุทำการทดสอบการคละกันของวัสดุ

2.      จดบันทึกข้อมูลเมื่อทำการผสมและทดลองปรับสัดส่วนน้ำ จดค่าการยุบตัวของคอนกรีต

ในกรณีต่าง ๆ และเมื่อมีการเพิ่มลดปริมาณน้ำ

3.      เก็บตัวอย่างคอนกรีตให้มีปริมาณมากพอที่จะทำการทดสอบกำลังอัดที่ 3 , 7 , 28 และ 60 วัน

โดยการทดสอบ 1 ครั้งควรมีตัวอย่างที่ใช้ทดสอบไม่น้อยกว่า 3 ตัวอย่าง

 

การวิเคราะห์ผลการทดลอง

1. นำผลการทดลองที่ได้จากการทดสอบกำลังอัดมาเขียนกราฟ ระหว่าง ค่ากำลังอัด ต่อ อายุคอนกรีต

2. ทำการหาค่ากำลังอัดเฉลี่ย  ค่าพิสัย และข้อมูลต่าง ๆ  เพื่อนำมาใช้คำนวณทางสถิติ

 

ความคิดเห็น

  1. 1
    ขอศึกษาข้อมูลครับ
    ขอศึกษาข้อมูลครับ tonytt90@gmail.com 03/09/2014 17:35

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

บริการ

การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

 หน้าแรก

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view