/music/1252.mp3 http://www.sangaroon.com
 

 หน้าแรก

 สินค้าแนะนำ

 วิธีการชำระค่าสินค้า

 ตรวจสอบใบสั่งซื้อ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ30/03/2009
อัพเดท30/03/2020
ผู้เข้าชม969,256
เปิดเพจ1,173,370
สินค้าทั้งหมด82

ปฎิทิน

« April 2020»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

จดหมายข่าว

อีเมล์


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีต

คอนกรีต คือ วัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พราะเป็นวัสดุที่มีความเหมาะสมทั้งด้านราคาและคุณสมบัติต่าง ๆ คอนกรีตประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน ด้แก่

·        วัสดุประสาน

·        วัสดุผสม

 

องค์ประกอบของคอนกรีต

คอนกรีตประกอบด้วย

1.        ปูนซีเมนต์

2.        มวลรวม (หิน ทราย)

3.        น้ำ

4.        น้ำยาผสมคอนกรีต

 

การเรียกชื่อองค์ประกอบต่าง ๆ ของคอนกรีต

 

 

 

 

หน้าที่และคุณสมบัติของส่วนผสม

1.        ซีเมนต์

หน้าที่

·        เสริมช่องว่างระหว่างมวลรวม

·        หล่อลื่นคอนกรีตสดขณะเทหล่อ

·        ให้กำลังแก่คอนกรีตเมื่อคอนกรีตแข็งตัว   รวมทั้งป้องกันการซึมผ่านของน้ำ

คุณสมบัติขึ้นอยู่กับ

·        คุณภาพของปูนซีเมนต์

·        อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์

·        ความสมบูรณ์ของปฏิกิริยาระหว่างน้ำกับปูนซีเมนต์ หรือ ที่เรียกว่า ฏิกริยาไฮเดรชั่น

2.        มวลรวม

หน้าที่

·        เป็นตัวแทรกประสานราคาถูกที่กระจายอยู่ทั่วซีเมนต์เพสต์

·        ช่วยให้คอนกรีตมีความคงทนและปริมาณไม่เปลี่ยนแปลงมาก

คุณสมบัติที่สำคัญ

·        มีความแข็งแรง

·        การเปลี่ยนแปลงปริมาตรต่ำ

·        คงทนต่อปฏิกิริยาเคมี

·        ความต้านทานต่อแรงกระแทก   และการเสียดสี

3.        น้ำ

หน้าที่หลักของน้ำสำหรับงานคอนกรีต

·        ใช้ล้างวัสดุมวลรวม

·        ใช้ผสมทคอนกรีต

·        ใช้บ่มคอนกรีต

หน้าที่หลักของน้ำในฐานะที่ใช้ผสมทำคอนกรีต

·        ก่อให้เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่นกับปูนซีเมนต์

·        ทำหน้าที่หล่อลื่นเพื่อให้คอนกรีตอยู่ในสภาพเหลวสามารถเทได้

·        เคลือบ หิน ทราย ให้เปียกเพื่อให้ซีเมนต์เพสต์จะสามารถเข้าเกาะได้โดยรอบ

4.        น้ำยาผสมคอนกรีต

หน้าที่หลัก คือ ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทั้งคอนกรีตที่เหลว ละคอนกรีตที่แข็งตัว ช่น เวลาการก่อตัว ความสามารถในการเทได้ ความทนทาน เป็นต้น

 

 

 

 

มวลรวม (Aggregate) 

คือ วัสดุเฉือย ได้แก่ หิน ทราย กรวด ซึ่งคุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วจะขึ้นอยู่กับขบวนการแปรสภาพของมวลรวม ดังนี้ 

 

ประเภทของมวลรวม

เราสามารถแบ่งมวลรวมตามแหล่งกำเนิดได้ 2 กลุ่ม คือ

 1. 1.       มวลรวมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากขบวนการกัดกร่อนและเสียดสี

 2. 2.       มวลรวมที่มนุษย์ทำขึ้น

เราสามารถแบ่งมวลรวมตามความหนาแน่นหรือหน่วยน้ำหนักได้ 3 กลุ่ม คือ

 1. 1.       มวลรวมเบา      มีความหนาแน่นตั้งแต่ 300-1,000        กิโลกรัม/ลบ.เมตร

 2. 2.       มวลรวมปกติ   มีความหนาแน่นตั้งแต่ 2,400-3,000     กิโลกรัม/ลบ.เมตร

 3. 3.       มวลรวมหนัก  มีความหนาแน่นตั้งแต่ มากกว่า 4,000 กิโลกรัม/ลบ.เมตร

เราสามารถแบ่งมวลรวมตามขนาดได้ 2 กลุ่ม คือ

 1. 1.       มวลรวมหยาบ ได้แก่ หินหรือกรวดที่มีขนาดตั้งแต่ 4.5 มม.เป็นต้นไป หรือค้างอยู่บนตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4

 2. 2.       มวลรวมละเอียด ได้แก่ ทรายที่มีขนาดเล็กกว่า4.5 มม.เป็นต้นไป หรือสามารถผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4 และต้องไม่เล็กกว่า 0.07 มม.หรือตะแกรงเบอร์ 200

คุณสมบัติของมวลรวมที่ดีที่ต้องพิจารณา คือ

1.       ความแข็งแกร่ง มวลรวมจะต้องมีความสามารถรับแรงกดได้ไม่น้อยกว่ากำลังอัดของคอนกรีตที่ต้องการ (โดยปกติแล้วมวลรวมสามารถรับแรงกดได้สูงกว่าคอนกรีตมาก คือ จะสามารถรับได้ 700-3,500 กก./ตร.ซม.

2.       ความต้านทานต่อแรงกระแทกและเสียดสี

3.       ความคงทนต่อปฏิกริยาเคมี มวลรวมจะต้องไม่ทำปฏิกริยาเคมีกับปูนซีเมนต์หรือกับสิ่งแวดล้อมภายนอก

4.       รูปร่างและลักษณะผิว มาตรฐาน มอก.566 ได้ให้คำนิยามของลักษณะรูปร่างของมวลรวมไว้ดังนี้

 

 

การแบ่งประเภท

ลักษณะ

ตัวอย่าง

กลม

เกลี้ยงไม่มีเหลี่ยมเนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะหรือจากการเสียดสีกันเอง

กรวดทรายจากแม่น้ำหรือชายหาดทะเล

ไม่สม่ำเสมอหรือมีส่วนกลมอยู่บ้าง

ไม่สม่ำเสมอโดยธรรมชาติหรือถูกเสียดสีมาบ้างและมีเหลี่ยมมน

กรวดทรายที่ได้จากบ่อหินเหล็กไฟที่ได้จากพื้นดินหรือขุดขึ้นมาหินรูปลูกบาศก์

เหลี่ยม

มีเหลี่ยมเกิดจากด้านที่ไม่เรียบมาบรรจบกันและเห็นได้ชัด

หินที่ย่อยจากเครื่องไม่ทุกแบบหินที่ตกตามไหล่เขา

แบน

วัสดุที่มีความหนาไม่มากเมื่อเทียบกับความกว้างหรือความยาว ปกติจะเป็นเหลี่ยมด้วย

หินที่มีลักษณะเป็นชั้น

 

 

เนื้อผิว

ตัวอย่าง

ใสคล้ายแก้ว

หินเหล็กไฟ

เรียบ

หินเชิร์ต หินชนวน หินอ่อน และหินไรโอไลต์บางชนิด

เป็นเม็ด

หินทราย หินอูไลต์

เป็นผลึก

อย่างละเอียด :

อย่างกลาง :

อย่างหยาบ :

เป็นโพรงรวงผึ้งหรือเป็นรูพรุน

สกอเรีย พัมมิช ทราส

 

5.       ส่วนคละ

 

 

 

คุณสมบัติที่ต้องพิจารณาในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต คือ

 1. 1.       ขนาดใหญ่ที่สุดของมวลรวมที่ใช้

 2. 2.       ขนาดคละ

 3. 3.       ปริมาณความชื้นและการดูดซึม

 4. 4.       ความถ่วงจำเพาะ

 5. 5.       หน่วยน้ำหนักและช่องว่าง

 6.  

1)       ขนาดใหญ่ที่สุดของมวลรวมทีใช้ พิจารณาได้จากการทำการหาส่วนคละของมวลรวม แล้วดูว่าผลจากเปอร์เซนต์ที่ค้างว่าตะแกรงร่อนใหญ่(หยาบ)ที่สุดอันใดมีเปอร์เซนต์ของมวลรวมที่ค้างมากกว่าหรือเท่ากับ 15% ให้นับขนาดตะแกรงอันที่ใหญ่กว่านั้นขึ้นไปอีก 1 ชั้นเป็นขนาดใหญ่สุดของมวลรวมนั้น

ตัวอย่าง

 

ขนาดตะแกรง

น้ำหนักค้าง(กรัม)

% ค้าง

1”

12

-

¾

1,384

7

½

8,031

41

3/8”

8,676

43

เบอร์ 4

573

3

เบอร์ 8

609

3

ถาดรอง

513

3

รวมน้ำหนัก

19,800

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิจารณาจากผลวิเคาะร์ จะเห็นว่า ตะแกรงร่อนใหญ่ที่สุดที่มีหินค้างบนตะแกรงร่อน (%ค้าง) เกิน 15% คือตะแกรงร่อน ½ขนาดตะแกรงร่อนที่ใหญ่กว่านี้ 1 ชั้น คือ ¾”  ดังนั้นขนาดใหญ่ที่สุดของหินคือ ¾

 

ผู้ออกแบบจำเป็นต้องตัดสินใจเลือกขนาดใหญ่สุดของมวลรวม  โดยมีข้อพิจารณาเลือกดังนี้

(1)     ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมต้องมีขนาดไม่เกิน 1/5 ของส่วนที่แคบที่สุดของแบบหล่อ หรือ

(2)     ขนาดไม่เกิน ¾  ของระยะแคบสุด ระหว่างเหล็กเสริม หรือระหว่างเหล็กเสริมกับแบบหล่อ หรือ

(3)     ขนาดไม่เกิน 1/5 ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อคอนกรีตปั๊ม

ข้อกำหนดที่กล่าวนี้จะหมายถึง ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมที่ใช้ ในงานก่อสร้างทั่วไปจะมีขนาดไม่เกิน 40 มม.

 

2)       ขนาดคละ คือ การกระจายของขนาดต่าง ๆ ของอนุภาค นับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับการกำหนดปริมาณเนื้อซีเมนต์เพสต์ที่ต้องการสำหรับคอนกรีตสด คอนกรีตจะมีราคาประหยัดเมื่อใช้เนื้อซีเมนต์เพสต์น้อยที่สุดในการผลิต โดยคุณสมบัติต่าง ๆของคอนกรีตยังเป็นไปตามข้อกำหนด


การเรียงตัวของมวลรวมขนาดคละต่าง ๆ กัน
 

 


มวลรวมที่มีขนาดคละกันดี จะใช้ปริมาณน้ำสำหรับผสมน้อย
 

 

การวิเคราะห์ขนาดคละ

ขนาดตะแกรง

มาตรฐาน

น้ำหนักที่ค้าง

บนตะแกรง (กรัม)

ร้อยละที่ค้าง

บนตะแกรง

ร้อยละสะสมที่ค้าง

บนตะแกรง

ร้อยละสะสม

ที่ผ่านตะแกรง

4

32

2.0

2.0

98

8

90

5.9

7.9

92.1

16

211

13.7

21.6

78.4

30

530

34.5

56.1

43.9

50

530

34.5

90.6

9.4

100

140

9.1

99.7

0.3

ถาดรอง

5

0.3

100

 

น้ำหนักรวม

1,538

100

 

 

 

โมดูลัสความละเอียด (F.M.) คือ ตัวเลขดัชนีที่เป็นปฏิภาคโดยประมาณกับค่าเฉลี่ยของก้อนวัสดุในมวลรวม  โดยค่า F.M. ของทรายสำหรับผลิตคอนกรีต จะมีค่าระหว่าง 2.3-3.2 ทรายที่มีค่า F.M.สูงจะมีความหยาบมาก

ตัวอย่าง  

โดยที่   F.M. = 1/100 (2+7.9+21.6+50.1+90.6+99.7) = 2.78

แผนภูมิคละ 

 

ผลของส่วนคละ

 1. a)       ความสามารถในการเทได้

 2. b)      ปริมาณส่วนผสมขอปูนซีเมนต์

 3. c)       การแต่งผิวหน้า

 4. d)      การเยิ้มของน้ำบนผิวคอนกรีตสด

 5. e)       การเกาะรวมตัวกันได้ดี

 

3)       ปริมาณความชื้นและการดูดซึม สภาพความชื้นมีผลต่ออัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีต คือ หากมวลรวมอยู่ในสภาพแห้งก็จะดูดน้ำผสมเข้าไป ทำให้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์จริงลดลง หากเปียกชื้นก็ทำให้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์จริงสูงขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น

 

คุณสมบัติของมวลรวมที่มีผลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต

 

คุณสมบัติของคอนกรีต

คุณสมบัติของมวลรวมที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์

ความทนทาน

การต้านทานต่อ Freezing และ Thawing

 

การต้านทาน Wetting และ Drying

 

การต้านทาน Heating และ Cooling

 

การต้านทานต่อการสึกหรอ

 

การทำปฏิกริยากับ Alkali ในคอนกรีต

 

Soundness ความพรุน โครงสร้างของรูพรุนในเนื้อมวลรวม การซึมผ่าน

 

โครงสร้างของรูพรุนในเนื้อมวลรวม โมดูลัสยืดหยุ่นของมวลรวม

 

สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน

 

ความแข็ง

 

ปริมาณของ Siliceous ที่เป็นส่วนประกอบ

กำลัง

กำลัง ลักษณะผิว ความสะอาด รูปร่างขนาดใหญ่สุด

Shrinkage และ Creep

โมดูลัสยืดหยุ่น รูปร่างของมวลรวมขนาดคละ ความสะอาด ขนาดใหญ่สุดและสิ่งเจือปน

สัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อถูกความร้อน

สัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อถูกความร้อน โมดูลัสยืดหยุ่น

การนำความร้อน

การนำความร้อน

ความร้อนจำเพาะ

ความร้อนจำเพาะ

หน่วยน้ำหนัก

ความถ่วงจำเพาะ รูปร่าง ส่วนคละ ขนาดใหญ่สุด

โมดูลัสยืดหยุ่น

โมดูลัสยืดหยุ่น Poisson’s Ratio

การลื่นของผิวหน้า

แนวโน้มการขัดเป็นมันของผิวหิน

การประหยัด

รูปร่างส่วนคละ ขนาดใหญ่ที่สุด จำนวนขั้นตอนในการผลิต การยากง่ายในการหามวลรวม

  


อิทธิพลของคุณสมบัติของมวลรวมต่อคุณสมบัติของคอนกรีต

 

 

สารผสมเพิ่ม

ประเภทของสารผสมเพิ่ม

 

สารผสมเพิ่มที่ผลิตออกจำหน่ายทั่ว ๆ ไีหลายชนิด ึ่งอาจแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 4 กลุ่ม ือ

 

1.        สารกักกระจายฟองอากาศ

ใช้เพื่อเพิ่มความทนทาน รณีที่คอนกรีตต้องสัมผัสกับสภาพที่เย็นจัด เช่น ในพื้นที่ห้องเย็น รือในบริเวณที่มีหิมะปกคลุมบางช่วงเวลา ละสารผสมเพิ่มนี้ยังปรับปรุงความสามารในการใช้งานของคอนกรีตที่อยู่ในสภาพเหลว

2.        สาเคมีผสมคอนกรีต

เป็นสารประกอบที่ละลายน้ำที่เติมไปในส่วนผสมคอนกรีตเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติบางประการของคอนกรีต ช่น พื่อลดปริมาณน้ำในส่วนผสม วบคุมการก่อตัวและการแข็งตัวหรือปรับปรุงความสามารถในการใช้งานของคอนกรีตเหลว

3.        สารประกอบแร่ธาตุผสมเพิ่ม

มีลักษณะเป็นผงละเอียด ช้ปรับปรุงความสามารถในการใช้งาน พิ่มความคงทน ำให้คอนกรีตมีคุณสมบัติในการเกาะตัวดีขึ้น ละยังสามารถใช้ทดแทนปริมาณปูนซีเมนต์ได้บางส่วน

4.        สารผสมเพิ่มอื่น

ได้แก่ สารผสมเพิ่มอื่น ๆ ที่ไม่จัดอยู่ใน 3 ประเภทแรก ึ่งผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานเฉพาะอย่างเท่านั้น

 

สารกักกระจายฟอง

เป็นสารอินทรีย์ทำปฏิกิริยาบนผิว ดยก่อให้เกิดฟองอากาศในปริมาณที่สามารถควบคุมได้ในเนื้อคอนกรีต องอากาศขนาดเล็กกระจายตัวอยู่สม่ำเสมอและจะคงตัว ดยทั่วไปจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25-1 ม.

ฟองอากาศที่เกิดขึ้นนี้ ตกต่างจากโพรงอากาศ ึ่งมีขนาดใหญ่และจะเกิดในบางบริเวณอันเนื่องมาจากการจี้เขย่าคอนกรีตมีความคงทนต่อการแข็งตัวของน้ำ รือเกลือที่ทำให้น้ำแข็งละลาย อกจากนี้ยังช่วยเสริมความสามารถเทได้ของคอนกรีตสดด้วย

 

 

วัตถุดิบ

สารกักฟองอากาศนี้ผลิตขึ้นจากผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมทำกระดาษ น้ำมันและอาหารสำเร็จรูปจากสัตว์ ป็นต้น

ผลของสารกักกระจายฟองอากาศต่อคอนกรีตสด

มีผลดีต่อความสามารถในการใช้งานและการเกาะตัวของคอนกรีตเหลว ดยลดการเยิ้มและการแยกตัวไม่ว่าจะมีค่ายุบตัวมากหรือน้อยก็ตาม ในคอนกรีตที่มีค่ายุบตัวเดียวกัน

ผลของสารกักกระจายฟองอากาศต่อคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว

ปริมาณฟองอากาศที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อการรับแรงอัดของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว ตามปกติคอนกรีตที่มีฟองอากาศกำลังอัดจะลดลง 5% ทุก ๆ การเพิ่มขึ้นของฟองอากศ 1%

 

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกักกระจายฟองอากาศ

ผลของการกักกระจายฟองอากาศขึ้นอยู่กับ

·        วัสดุผสมคอนกรีตและสัดส่วนผสม

o       ส่วนละเอียด ที่เพิ่มขึ้นของ รายละเอียด ริมาณซีเมนต์ ะยับยั้งการเกิดฟองอากาศ

o       ปริมาณฟองอากาศจะเพิ่มขึ้นโดยลดขนาดของหิน

o       สัดส่วนของทรายมีความสำคัญต่อปริมาณฟองอากาศ

o       น้ำที่เหมาะสมสำหรับคอนกรีตไม่มีผลต่อปริมาณฟองอากาศที่เกิดขึ้น ต่น้ำกระด้างจะยับยั้งการเกิดฟอง

·        การผสมและการจี้เขย่า

o       การยืดเวลาในการผสมจะกระทบกับปริมาณการเกิดฟองอากาศ

o       คอนกรีตที่มีความสามารถเทได้ต่ำมาก ะเกิดฟองอากาศได้ยากมาก

o       การจี้เขย่ามากเกินไปจะส่งผลให้ปริมาณฟองอากาศลดลง

·        สภาพแวดล้อม

o       ปริมาณฟองอากาศในคอนกรีตจะเป็นปฏิภาคผกผันกับอุณหภูมิ มื่ออุณหภูมิสูงขึ้นฟองอากาศลดลง

 

 

สารเคมีผสมคอนกรีต

ตามมาตรฐาน ASTM C494 แบ่งสารเคมีผสมเพิ่มออกเป็น 7 ประเภท ือ

ประเภท A              สารลดปริมาณน้ำ

ประเภท B               สารยืดเวลาการก่อตัว

ประเภท C               สารเร่งเวลาการก่อตัวและแข็งตัว

ประเภท D              สารลดปริมาณน้ำและยืดเวลาการก่อตัว

ประเภท E               สารลดปริมาณน้ำและเร่งเวลาการก่อตัว

ประเภท F               สารลดปริมาณน้ำจำนวนมาก

ประเภท G              สารลดปริมาณน้ำจำนวนมากและยืดเวลาการก่อตัว

 

 

1.        สารลดปริมาณน้ำ

2.        สารยืดเวลาการก่อตัว

3.        สารเร่งเวลาการก่อตัวและแข็งตัว

4.        สารเคมีผสมคอนกรีตอื่น

4.1.      สารลดปริมาณน้ำและยืดเวลาการก่อตัว

4.2.      สารลดปริมาณน้ำจำนวนมาก

4.3.      สารลดปริมาณน้ำจำนวนมากและยืดเวลาการก่อตัว

 

สารประกอบแร่ธาตุผสมเพิ่ม

1.        วัสดุที่มีความไวต่อปฏิกิริยาต่ำหรือวัสดุเฉื่อย

2.        วัสดุชนิด Pozzolana

สารผสมเพิ่มอื่น

1.        สารป้องกันซึม

2.        สารกันความชื้น

3.        สารช่วยให้ปั๊มง่าย

4.        สารอุดประสานหรือสารกรอกฉีด

5.        สารเพิ่มการขยายตัว

6.        สารลดการกัดกร่อนเหล็กเสริม

7.        สารเชื่อมประสาน

 

view

บริการ

การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

 หน้าแรก

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view